REGISTRE ELECTRÒNIC DE SOL·LICITUDS

Espanyol Català Èuscar Gallec

Accés

Accés

Benvingut al sistema de Signatura i Registre Electrònic del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Aquest sistema us permetrà signar de forma electrònica i efectuar el registre electrònic de la documentació de les nostres ajudes i subvencions. Podeu accedir-hi de tres formes: mitjançant la plataforma d'identificació i autentificació "Cl@ve", amb un nom d'usuari i contrasenya, o mitjançant la utilització d'un certificat digital vàlid.

  • Usuario y contraseña del sistema de Sistema Unificado de Solicitantes (RUS).
  • Cl@ve: Plataforma de identificación y autentificación del Ministerio de Funciones Públicas.

Procedimiento electrónico de firma:

  • Para realizar el proceso de firma, deberá tener instalado el componente de Autofirma que se puede obtener de la página de descargas de Autofirma y siga las instrucciones que se explican en la Guía de firma.
  • Una vez acceda con su usario y contraseña, dispondrá de un sistema que le permitirá realizar una prueba de firma para comprobar si su configuración es correcta.

Introduïu el vostre usuari i contrasenya:

Accedeix-hi mitjançant "Cl@ve"


© 2020 Ministerio de Ciencia e Innovación